işinizin ve çalışanınızın güvenliği bize emanet
Tlf: (555) 697 1622 / (262) 321 1319

Acil Durum Planlaması

Görev Tanımı:

Acil Durum Planlaması, meydana gelebilecek yangın, deprem, sel vb. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Acil Durum Planlaması çerçevesinde en az altı ayda bir yapılacak tatbikatla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

 • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
 • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
 • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
 • öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

 

Firmalar olası acil durumlara hazırlık için şu maddeleri belirlemelidir :

 • Tahliye
 • Acil durum ekipleri
 • Haberleşme organizasyonu
 • Toplanma bölgeleri
 • Medya ile ilişkiler
 • Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlanması
 • Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler

Mail: iletisim@yuceisguvenligi.com
Mail: kahraman@yuceisguvenligi.com

Telefon: (262) 321 13 19
Telefon: (555) 697 16 22

Adres: Ömerağa Mh. İstiklal Cd. No:90 Baruksal İş Merkezi 4/17 İzmit/KOCAELİ

facebook.com/yuceisguvenligi
twitter.com/yuceisguvenligi